Print PDF
 1. "ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ  БАЙДАЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
 2. ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ /2009-2015 ОН/-НД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 3. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

 4. ЭКСПОРТЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

 5. "ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ" ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР

 6. "Шинэ бүтээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалт

 7. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 8. НҮБ-ЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ КОНВЕНЦ

 9. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 10. "МОНГОЛ МАЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 11. "МОНГОЛ МАЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2010-2015 ОН)

 12. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 13. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 14. ЭРҮҮЛ ХОТ, ДҮҮРЭГ, СУМ, БАГ, АЖЛЫН БАЙР, СУРГУУЛЬ БИЙ БОЛГОХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2012-2016)

 15. ӨМНӨД ГОВИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

 16. ӨМНӨД ГОВИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 17. ӨВӨРХАНГАЙ,  БАЯНХОНГОР,  АРХАНГАЙ,  ДУНДГОВЬ,   ТӨВ,  ДОРНОД, СҮХБААТАР,  ХЭНТИЙ,  БУЛГАН,  ХӨВСГӨЛ АЙМГУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ  АРГА  ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 18. ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ (Монгол Ус) МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 19. ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

 20. ТӨРИЙН ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ

 21. “УЛААНБААТАРЫН ДУЛААНЫ Ү ЦАХИЛГААН СТАНЦ”-ЫГ БАРИХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 22. “100 МЯНГАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАЖ УЛААНБААТАР ХОТ, БҮСИЙН ТУЛГУУР ТӨВ БОЛОН АЙМГИЙН ТӨВД БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА, ХОТХОН, ХОРООЛЛЫН III ЭЭЛЖИЙН ЖАГСААЛТ

 23. ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ БҮХИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ

 24. НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН АРГЫГ ХЭРЭГЛЭН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГСОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ТҮГЭЭХ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 25. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР ГҮЙЦЭТГЭХ ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

 26. АМИНЫ БОЛОН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦ, ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН НЭГЖ ТАЛБАЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

 27. ДЭД БҮТЦИЙН БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ  СҮЛЖЭЭНИЙ НЭГЖ ХҮЧИН ЧАДЛЫН ТӨСВИЙН ЖИШИГ ҮНЭЛГЭЭ

 28. МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮЛЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ САЛБАРЫН ЖАГСААЛТ

 29. УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

 30. УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ

 31. УС АШИГЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТЫГ ТООЦОХ ИТГЭЛЦҮҮР

 32. ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

 33. ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС ТООЦОХОД ШААРДАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ, ТЭДГЭЭРИЙГ ГАРГАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

 34. УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

 35. ОРХОН ГОЛЫН БОХИРДОЛТЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 36. БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЖУРАМ

 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Усны газар
Хөгжүүлсэн: muchworks ХХК