Ус, түүнтэй шууд холбогдох хуулиуд (2012 оны 12 сарын байдлаар)

Print PDF

 

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

Сүүлд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

1

Байгаль орчныг хамгаалах тухай

1995-03-30

2008-01-31

2

Усны тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

2012-08-17

3

Газрын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2002-06-07

2010-07-01

4

Хүнсний тухай хууль

1999-10-07

2003-05-15

5

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай

1997-11-13

2003-01-02

6

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2011-10-06

 

7

Усан замын тээврийн тухай

2003-11-28

2011-01-20

8

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай

2009-07-16

 

9

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

 

10

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

2012.05.17

 

 

 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Усны газар
Хөгжүүлсэн: muchworks ХХК